ברמלי

גודל ביתן: 5x8 מטר | אמבינט 2008 | פרנקפורט, גרמניה | עיצוב: סטודיו טרמיקה