איגלו ביתנים לתערוכות

  דגם דניאל - TOGO איגלו

גודל 6x3

דגם דניאל |  6x3, קיר אחורי

גודל 3x3

ביתנים לתערוכות

דגם דניאל |  3x3, קיר אחורי

דגם דניאל |  6x3, דגם ח׳

דגם דניאל | 3x3, דגם ח׳

דגם דניאל |  3x3, פינתי

דגם דניאל |  6x3, פינתי