איגלו ביתנים לתערוכות

  דגם גיא - TOGO איגלו

ביתנים לתערוכות
איגלו ביתנים לתערוכות
איגלו ביתנים לתערוכות
איגלו ביתנים לתערוכות
איגלו ביתנים לתערוכות
איגלו ביתנים לתערוכות

גודל 6x3

גודל 3x3

דגם גיא |  3x3, קיר אחורי

דגם גיא |  6x3, קיר אחורי

דגם גיא |  6x3, פינתי

דגם גיא |  3x3, פינתי

דגם גיא | 3x3, דגם ח׳

דגם גיא |  6x3, דגם ח׳