איגלו ביתנים לתערוכות

  דגם רון - TOGO איגלו

ביתן מעוצב