פיקיור

גודל ביתן: 12x6  | תערוכה: Astro | סאן דייגו, קליפורניה | עיצוב: RM סטודיו