ריקור

גודל ביתן: 6x6  | תערוכה: Erosatory | עיצוב: Cube דזיין סטודיו