שלאג

גודל ביתן: 6x6 מטר | תערוכה: EMO 2013 | הנובר, גרמניה | עיצוב: עוז ברנדינג