סופלנט

גודל ביתן: 6x6 מטר | EMO הנובר, גרמניה 2013 | עיצוב: עוז ברנדינג