טלרד

גודל ביתן: 5x6 מטר | הוצג באפריקה, 2013 | עיצוב: IMAGO

טלרד
טלרד
איגלו ביתנים